INTRANET    Institutu biostatistiky a analýz

Automatický e-mailový podpis

Manuál pro nastavení automatického e-mailového podpisu pro Outlook 2007-2016 pro zaměstnance IBA MU a IBA s.r.o. najdete zde:

Obsah ZIP archivu (najdete na sdíleném serveru Lancelot/IBA_Corporate_Graphics/CorporateDocuments/IBA-LF-MU/e-mailovy-podpis/) zkopírujte do složky C:Users/uživatel/AppData/Roaming/Microsoft/Signatures a následně upravte prostřednictvím vhodného textového editoru (např. Poznámkový blok) potřebné soubory (iba-cz.htm, spinoff-cz.htm apod.). Je nutné změnit následující položky:

Výstup je možné zkontrolovat následovně: Otevřete MS Outlook, zvolte na kontextové kartě nabídku DOMŮ a následně Nový e-mail. Poté zvolte Podpis a následně možnost Podpisy. Verze bez formátování (plain text) - lze použít např. pro webmail. Verze pro Apple: Apple Mail for Mavericks OS X 10.9

Volitelné vyloučení odpovědnosti (diclaimer):

Česká verze

  • Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Nejste-li adresátem, informujte prosím neprodleně odesílatele a tento e-mail a jeho přílohy odstraňte ze svého systému. Jakékoliv neautorizované užití, šíření, kopírování či zveřejnění tohoto e-mailu nebo jeho části je zakázáno. Odesílatel e-mailu a Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity / Institut biostatistiky a analýz, s.r.o., neodpovídají za případnou škodu či újmu způsobenou nesprávným použitím informací obsažených v tomto e-mailu, jejich modifikacemi a jeho neúplným či zpožděným přenosem.

Anglická verze

  • This message and eventual attachments are intended exclusively for the addressee(s) and may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message from your system. Any unauthorised use, distribution, copying or publication in whole or part of this communication is strictly prohibited. The sender and the Institute of Biostatistics of the Masaryk University / Institute of Biostatistics of the Masaryk University, Ltd., are not liable in any way whatsoever for consequences and/or damages resulting from the improper use of content, modification, or incomplete and untimely dispatch receipt of this e-mail.