Služby a servisZdravotnické registry

Zdravotnické registry

IBA LF MU vyvíjí a provozuje komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. V současnosti IBA LF MU takto garantuje několik desítek zdravotnických registrů a výzkumných projektů, z toho je řada mezinárodních.

IBA LF MU je schopen garantovat návrh, vývoj, implementaci a správu software v oblasti zdravotnické informatiky. Jedná se zejména o systémy pro multicentrický sběr dat včetně modulů pro jejich analýzu a následnou vizualizaci. Součástí IT služeb je centrum uživatelské podpory - help desk, které aktivně pomáhá vyvíjená řešení zprovoznit a výrazně zprofesionalizovat i na straně konečných uživatelů.

Tým IBA LF MU má dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací klinických registrů - systémů pro sběr dat o lidech, kteří onemocněli nějakou chorobou, mají vrozenou poruchu nebo jsou z jiného důvodu pod odborným lékařským dohledem. V této souvislosti jsme schopni nabídnout profesionální služby a zázemí, které takové projekty potřebují: dokážeme zajistit kompletní servis spočívající především v designu studie / registru, návrhu eCRF, tvorby řešení, technického zajištění, reportingu, monitoringu a statistické analýzy, a to nejen v rámci ČR, ale i mezinárodně. Systémy splňují nejvyšší nároky, a to jak legislativní (v souladu e-Privacy, HIPAA, PIPEDA), tak technologické (profesionální serverovna se záložními zdroji, monitoringem 24/7/365, dostupností 99,99%). Bližší informace o našich projektech se můžete dočíst na stránkách www.registry.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Petr Brabec