INTRANET    Institutu biostatistiky a analýz

Webstudio - užitečné dokumenty

Zadání nového projektu

  • Před samotným rozplánováním a zahájením řešení projektů Webstudia IBA je nutné přesně vypracovat zadávací dokumentaci. K tomu slouží formulář A (prvotní zadání vypracované projektovým manažerem a klientem). Samotná detailní zadávací dokumentace je vypracovávaná zástupcem Webstudia a následně finálně odsouhlasena zodpovědným zástupcem ze strany klienta.
  • Pokud se jedná webovou prezentaci výsledků klinických studií, vyplňuje zadání projektový manažer, v ostatních případech zodpovědný garant (typicky analytik, případně člen řešitelského týmu).
  • Formulář A pro přehledové zadání projektu
    • informaci o vyplnění formuláře, který bude uložen na Alfrescu k danému projektu, zašlete na komenda@iba.muni.cz. Neplatí pro ty, kdo používají Easy Projects - zadávání řešíme přímo přes tuto platformu.
  • Odhad časové náročnosti
  • Webdesign, grafické a redaktorské práce - popis nabízených služeb

Portfolio webových prezentací

Registry

portfolio

výpis všech projektů

Projekty podporované EU

portfolio

výpis všech projektů

Projekty ÚZIS ČR

portfolio

výpis všech projektů

kompletní výpis všech projektů

Portfolio posterů

Portfolio - postery