Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA MedCIn – Medical Curriculum Innovations

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Komenda Martin

Doba řešení Doba řešení: 2015–2017

V rámci projektu MEDCIN je vyvíjeno inovativní metodologické zázemí pro komplexní hodnocení a mapování medicínských kurikul s použitím moderních informačních a komunikačních technologií, včetně webových vizualizačních nástrojů.


Nedílnou součástí současného medicínského vzdělávání je standardizované kurikulum. Komplexní platforma, která by pokryla všechny nezbytné nástroje k managementu medicínských vzdělávacích programů, však není dosud k dispozici. Projekt MEDCIN má pět hlavních cílů:

  1. standardizovat systém pro management medicínského kurikula – platformu OPTIMED,
  2. navrhnout inovativní metodologické zázemí k hodnocení a mapování medicínských vzdělávacích programů,
  3. vybudovat originální model pro jejich porovnávání,
  4. podpořit povědomí o existujících vzdělávacích standardech vytvářený konsorciem MedBiquitous,
  5. provést příkladovou implementaci pro šíření přístupu nejlepší praxe (best practice).

Partnerství projektu je založeno na dlouhodobé spolupráci a společných výzkumných zájmech čtyř institucí:

Další důležité informace:

  • Podpora: Erasmus+, 2015-1-CZ01-KA203-013935, Medical Curriculum Innovations (MEDCIN)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace (v angličtině) najdete na www stránkách projektu MEDCIN
MedCIn – Medical Curriculum Innovations

URL URL: http://www.medcin-project.eu/


Zpět