Výzkum a grantové projekty

IBA LF MU se jakožto akademické pracoviště podílí na řadě výzkumných projektů v oblasti medicíny, biologie a environmentálních věd. Na této stránce naleznete nejen přehled všech projektů IBA LF MU, ale i výstupů z nich ve formě článků v odborných časopisech, monografií, elektronických děl a konferenčních příspěvků.


Nejdůležitější projekty IBA LF MU

CANCON – European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control

Doba řešení Doba řešení: 2014–2017

Zadavatel Zadavatel: Evropská komise

Česká republika se svým onkologickým informačním systémem byla vybrána jako model budování sítě komplexní onkologické péče (Comprehensive Cancer Care Network, CCCN).

NOP On-line

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

MEFANET – Medical Faculties NETwork

Start projektu Start projektu: 2007

MEFANET je projekt zaměřený na posilování spolupráce lékařských fakult ČR a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.

Mamo.cz – Program mamografického screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2002

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.

Cervix.cz – Program cervikálního screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2008

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu karcinomu děložního hrdla v České republice.

Kolorektum.cz – Program kolorektálního screeningu v České republice

Start projektu Start projektu: 2009

Zadavatel Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Systém informační podpory Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu v České republice.

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Start projektu Start projektu: 1999

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.

GMP Data Warehouse

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Zadavatel Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.