VýukaObor matematická biologie

Studijní obor matematická biologie

Matematická biologie je obor vzniklý z potřeb současné vědy, zdravotnictví i komerční sféry sbírat, analyzovat a interpretovat velké objemy dat. Výsledky biologických a klinických experimentů a studií tak zde otevírají prostor pro nový typ odborníků, jejichž vzdělání syntetizuje jak matematickou, tak i biologickou či medicínskou podstatu problému. Absolventi tohoto oboru mají díky tomu velmi široké možnosti uplatnění na trhu práce a jsou velmi vyhledávaní v akademické i komerční sféře.

Studium matematické biologie se skládá z tříletého bakalářského a dvouletého magisterského stupně a umožňuje studentům zapojit se již během studia do řady významných výzkumných aktivit v oblasti biologie a medicíny.

Inovace studijního oboru matematická biologie byla podpořena v letech 2012–2015 projektem č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043 "Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie" a v letech 2009–2012 projektem ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 „Víceoborová inovace studia matematické biologie“.