Výuka

lektor - ilustrační foto

IBA LF MU zajišťuje výuku řady předmětů pro studenty LF a PřF MU. Jednotícím prvkem a společnou náplní všech kurzů je aplikace informatiky a analýzy dat v biologických a medicínských oborech.

IBA LF MU je rovněž garantem samostatného studijního oboru PřF s názvem matematická biologie. Jedná se o obor s tříletým bakalářským a navazujícím dvouletým magisterským stupněm, který vychovává nový typ odborníků se znalostmi a kvalifikací jak v oblasti matematiky a IT, tak i v biologii, ekologii a medicíně.

S oborem matematická biologie souvisí i vydávání učebnic a pořádání letních škol zaměřených na nejrůznější oblasti tohoto oboru.

IBA LF MU působí i v rámci vzdělávací sítě českých a slovenských lékařských fakult MEFANET.

V sídle IBA LF MU na Kamenici 3 se nachází inovovaná multimediální učebna pro výuku studentů lékařských i biologických oborů MU.