Události a média

Institut biostatistiky a analýz v roce 2017

Následující text byl z větší části publikován ve výroční zprávě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a shrnuje nejdůležitější události a aktivity Institutu biostatistiky a analýz v uplynulém roce.


Dvořáčkova cena a Cena děkana LF MU za publikaci v Anesthesia & Analgesia

29.1.2018 | Další informace...

Publikace „Low-dose or high-dose rocuronium reversed with neostigmine or sugammadex for cesarean delivery anesthesia: A randomized controlled non-inferiority trial of time to tracheal intubation and extubation“ získala již dvě odborná ocenění.


» Archiv