O IBALidé na IBA Pracovníci nákladových středisek

Pracovníci nákladových středisek zřizujících fakult

1.Mgr. Jakub Gregor, Ph.D.

pracovník pro organizační a publikační činnost

tel.: +420 549 49 5164
e-mail:
2.prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

profesor centra RECETOX PřF MU a IBA LF MU

tel.: +420 549 49 5249
e-mail:
3.Mgr. Richard Hůlek

systémový analytik

tel.: +420 549 49 4604
e-mail:
4.RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

zástupce ředitele pro analýzu dat

tel.: +420 775 892 510
e-mail:
5.RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí oddělení webstudia

tel.: +420 549 49 4469
e-mail:
6.Mgr. Jana Koptíková, Ph.D.

vědecká pracovnice IBA LF MU

tel.: +420 549 49 3826
e-mail:
7.Mgr. Natália Martínková, Ph.D.

odborná asistentka centra CETOCOEN

e-mail:
8.RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
odborný asistent, senior analytik

tel.: +420 775 892 511
e-mail:
9.doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

docent, systémový analytik

e-mail: