O IBAKlinický výzkum

Klinický výzkum

Divize klinických studií IBA LF MU poskytuje služby zaměřené na vývoj a aplikaci technologií v oblasti klinického hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků jako specifické oblasti medicíny. Pod pojmem technologie jsou zde myšleny především systémy pro sběr, validaci a statistické zpracování dat v souladu s mezinárodními předpisy a národní legislativou České republiky. Divize klinických studií IBA nabízí služby jak v oblasti technologického a informačního zajištění, tak i při hodnocení a interpretaci výsledků klinických studií.

S ohledem na mezioborovou povahu všech projektů klinických studií IBA LF MU spolupracuje s předními klinickými pracovišti v České republice i v zahraničí a s odborníky na legislativu dané oblasti. Z důvodu legislativně úzké definice projektů klinického hodnocení jsou zde řešeny i projekty nesplňující tuto legislativní definici, avšak vyžadující obdobný přístup při realizaci (multicentrický sběr dat, zajištění a kontrola kvality), jako jsou např. národní preventivní (screeningové) programy apod.