O IBAInformační technologie

Informační technologie

IBA LF MU nabízí výzkumný potenciál pro modelování a vývoj informačních systémů v oblasti sběru, validace a analýzy dat, a to zejména dat klinických a environmentálních. Aktivity a kvalita služeb jsou v této oblasti garantovány certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001/2009 o managementu systému jakosti, ČSN ISO/IEC 20000-1:2006 o garanci kvality IT služeb a ČSN ISO/IEC 27001:2006 o managementu bezpečnosti informací.

IBA LF MU poskytuje informační a technologické zázemí v rámci několika desítek klinických a environmentálních projektů, a to jak domácích, tak i mezinárodních. Do tohoto zázemí spadají např. systémy pro sběr a validaci dat, automatický reporting, technická podpora uživatelů i tvorba internetových prezentací jednotlivých projektů.