O IBAČlenství v organizacích

Členství v organizacích a spolupráce

Institut biostatistiky a analýz LF MU je členem následujících organizací nebo s nimi úzce spolupracuje:

Organizace evropských onkologických ústavů (OECI) usiluje o zlepšování onkologické péče a přenos výsledků výzkumu do klinické praxe.

International Society on Thrombosis and Haemostasis
Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu (ISTH) je odborná společnost, která usiluje o podporu výzkumu v této specifické oblasti hematologie, a to zejména pořádáním workshopů, vydáváním publikací (Journal of Thrombosis and Haemostasis a léčebných standardů.
World Federation of Hemophilia
World Federation of Hemophilia (WFH) je nezisková organizace působící na mezinárodní úrovni, která usiluje o zlepšení léčby pacientů s hemofilií a jinými dědičnými krvácivými poruchami. WFH je od roku 1969 členem Světové zdravotnické organizace (WHO) a zastřešuje jednotlivé národní organizace ve více než 100 různých zemích.
European Leukemia Network
European Leukemia Network (ELN) sdružuje stovky vědců z celé Evropy, kteří se společně podílejí na výzkumu různých forem leukémie a hledají nové, účinnější metody léčby.
Parent Project
Nezisková organizace Parent Project je projekt rodičů, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD) a kteří se rozhodli společně bojovat s touto nevyléčitelnou nemocí.
Mefanet
MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork) je projekt zaměřený na budování a posílení spolupráce lékařských fakult ČR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnických oborů moderními informačními a komunikačními technologiemi.
Mezinárodní federace pro zpracování informací (IFIP)
Mezinárodní federace pro zpracování informací (IFIP) je nevládní nezisková organizace, která zastřešuje desítky národních organizací zabývajících se zpracováním informací.
International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs)
International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs) je nezisková organizace sdružující jednotlivce i organizace, které se zabývají environmentálním modelováním, softwarem a příbuznou tematikou.
Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI)
Česká společnost pro systémovou integraci (ČSSI) sdružuje organizace a jednotlivce dodávající nebo využívající informační technologie a informační služby. Posláním společnosti je od počátku její existence výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.
Česká onkologická společnost (ČOS)
Česká onkologická společnost (ČOS) je odborná společnost ČLS JEP, která sdružuje specialisty v oboru onkologie a usiluje mj. o neustálé zlepšování zdravotnické péče o onkologické pacienty.
Česká společnost pro analytickou cytologii (ČSAS)
Česká společnost pro analytickou cytologii (ČSAS) je dobrovolné sdružení odborníků v oblasti analytické cytologie, kteří usilují o zvýšení odborného potenciálu našich laboratoří.
International Society of Environmental Bioindicators (ISEBI)
International Society of Environmental Bioindicators (ISEBI) zkoumá teorii a praktické využití environmentálních bioindikátorů (tj. bioindikátorů a biomarkerů), které se vztahují přímo k měřitelným účinkům na ekologické a humánní populace.
POPs Centrum pro Střední a Východní Evropu (CEEPOPsCTR)
POPs Centrum pro Střední a Východní Evropu (CEEPOPsCTR) vystupuje jako vědecká a technická základna pro země EU, CEE a NIS, která přemosťuje a koordinuje národní POPs aktivity na regionální úrovni. Centrum podporuje společné POPs iniciativy zapojením UN agentur a UN institucí působících na poli ochrany životního prostředí.