O IBAAnalýza dat

Analýza dat

Aktivity Divize analýzy dat jsou orientovány nejen na analýzu samotnou, ale i modelování a aplikace moderních informačních technologií v analýze rozsáhlých a komplikovaných souborů dat. Pozornost je soustředěna zejména na:

  • Klinická data, zejména pak data klinických registrů, kde divize zajišťuje komplexní zpracování dat od popisné statistické analýzy až po hodnocení rizikových faktorů a vícerozměrné prognostické modely. Samostatnou oblastí činnosti jsou hodnocení epidemiologie vážných chorob a související hodnocení ekologických a humánních rizik.
  • Moderní metody analýzy dat, jako je vícerozměrná analýza dat, modelování, dolování informací a znalostí v aplikacích na biologická a klinická data.
  • Environmentální a ekologická data - tato oblast zahrnuje analýzu biodiverzity, analýzu dat sítí biologického a chemického monitoringu včetně vývoje modelů hodnocení ekologického stavu, prostorové modely a hodnocení ekologických a humánních rizik.

Divize analýzy dat IBA LF MU poskytuje svým partnerům služby v oblasti analýzy dat od jejich sběru a analýzy přes přípravu reportů a prezentací až po spolupráci na odborných publikacích. V souladu se svým posláním se IBA zaměřuje především (nikoliv ovšem výlučně) na zpracování dat z oblastí klinického výzkumu, biologie a environmentálních věd.

IBA LF MU dále zajišťuje ucelený systém výuky aplikované analýzy dat pro biologické studijní obory Přírodovědecké fakulty a dále i pro pregraduální a postgraduální studijní programy Lékařské fakulty MU.