EU ESF

Učebnice vydané s podporou projektu

V rámci projektu ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318 bylovydáno celkem 10 učebnic pro studenty oboru Matematická biologie a ostatní studenty, kteří se účastní předmětů zajišťovaných IBA MU. Jedná se o následující publikace:

  • Úvod do matematického modelování s využitím Maple
  • Environmentální informační systémy
  • Lineární a adaptivní zpracování dat
  • Vědecké výpočty v matematické biologii
  • Statistické hodnocení biodiverzity
  • Biostatistika
  • Vícerozměrné statistické metody v biologii
  • Rozhodovací stromy a lesy
  • Analýza a klasifikace dat
  • Signály, časové řady a lineární systémy

Všechny učebnice jsou zveřejněny v elektronické formě na webových stránkách IBA MU a na portálu LF MU.

Nahoru
brand