EU ESF

Letní školy

Matematická biologie je moderní studijní obor na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zaměřený na výpočetní analýzu biologických a medicínský dat. Obor vzniknul s cílem vychovávat odborníky schopné rozpoznat biologickou i matematickou podstatu problémů generovaných na poli současné vědy i trhu. Oblast zájmu matematických biologů je velmi široká, sahající na jedné straně od molekulární biologie až po společenstva organismů a ekosystémy a na druhé straně od čisté abstraktní matematiky až po aplikované programování. Proto Institut biostatistiky a analýz MU, tj. pracoviště garantující tento obor, inicioval a udržuje tradici neformálních letních škol zaměřených vždy na jedno vybrané téma matematické biologie. V minulých letech proběhly nebo jsou připravovány tyto letní školy podporované projektem:

  • Letní škola 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
  • Letní škola 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
  • Letní škola 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management

 

Nahoru
brand