Multimediální počítačová učebna    Institutu biostatistiky a analýz
Institut biostatistiky a analýz
Lékařská fakulta MU
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.iba.muni.cz

Vybavení multimediální učebny

Multimediální učebna IBA LF MU disponuje moderní výpočetní a prezentační technikou, která uspokojí požadavky i toho nejnáročenějšího lektora či studenta. Vybavení učebny tak umožňuje výuku s využitím nejrůznějších softwarových aplikací pro telemedicínu a e-learning, poskytuje prostor pro multimediální výukové materiály a veškeré dění v ní lze přenášet prostřednictvím internetu na druhý konec zeměkoule.

Výpočetní technika

 • 30 počítačů pro posluchače a 1 počítač pro lektora s 19“ širokoúhlými monitory (detaily)

Prezentační technika

Zobrazovací zařízení jsou rozmístěna tak, že práci učitele na lektorském počítači lze sledovat pohodlně z kteréhokoliv místa v učebně.

 • interaktivní tabule SMART Board 685, 16:10, 197x126 v čele učebny
 • dataprojektor Panasonic PT-FW300NTE
 • plazmová obrazovka Panasonic TH-50PH11EK ve středu učebny
 • klasické promítací plátno se samostatným dataprojektorem

Videokonferenční systém

Videokonferenční jednotka je napojena na videokonferenční server a diskové úložiště, čímž je umožněno zaznamenávat a streamovat vzdělávací akce i běžné přednášky z učebny. K videokonferenčnímu serveru i k diskovému úložišti je zajištěn vzdálený přístup pro jejich administraci.

 • Videokonferenční jednotka TANDBERG Plus C20, HD kamera, HD systém, 12x optický zoom, duální kanál

Programové vybavení

 • ArcGIS 10.4.1
 • EpiInfo 7
 • FigTree 1.4.3
 • Google Earth
 • Chromaseq
 • Java JDK 7
 • Matlab 2016b
 • Maple 2016
 • ModelGenerator 8.5.1
 • Mesquite 3.1
 • MrBayes 3.2.6
 • MS Office 2016 CZ + EN jazykový balíček
 • OpenRefine 2.6-beta1
 
 • PostgreSQL 9.4
 • PgAdmin 3
 • RAxML 7.2.5
 • R 3.3.1
 • R-Studio 0.99.903
 • R balíčky: ape, BiodiversityR, bioconductor, vegan, Rcmdr, MASS, mgcv, cluster, RODBC, rpart, effects, multcomp, ellipse, maptree, sp, splancs, spatial, akima, nnet, dismo, raster, rgdal, gbm, randomForest, gam, earth, mda, kernlab, e1071, sem, rgl, relimp, lmtest, leaps, Hmisc, colorspace, aplpack, abind, XLConnect, car, markdown, knitr, plotrix, survival, sos, "catspec", timerec, coxspline
 • STATISTICA 13.2 EN
 • SPSS Modeler 18
 • SPSS Statistics 24
 • TomoCon 3
 • Tracer 1.6