Multimediální počítačová učebna    Institutu biostatistiky a analýz
Institut biostatistiky a analýz
Lékařská fakulta MU
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.iba.muni.cz

Podpora projektu multimediální počítačové učebny IBA

Projekt modernizace multimediální počítačové učebny IBA LF MU byl podpořen následujícími projekty:

FRVŠ 917/2009: Počítačová učebna pro zajištění moderní výuky klinických oborů pomocí telemedicíny a e-learningu
Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Období řešení: 1/2009 - 12/2009

FRVŠ 473/2003: Počítačová učebna LF a PřF MU pro on-line výuku
Řešitel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr.
Období řešení: 1/2003 - 12/2003