Multimediální počítačová učebna    Institutu biostatistiky a analýz
Institut biostatistiky a analýz
Lékařská fakulta MU
Kamenice 126/3
625 00 Brno
www.iba.muni.cz

Vážení návštěvníci, milí studenti,

představujeme vám inovovanou multimediální počítačovou učebnu Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Učebna poskytuje moderní zázemí pro výuku lékařských i biologických oborů s využitím náročných aplikací telemedicíny a e-learningu. K dispozici je 30 míst vybavených počítačem, interaktivní tabule, plazmová obrazovka i videokonferenční systém. To vše má pod kontrolou vyučující ze svého stanoviště.

Multimediální učebna slouží jako ústřední místo výuky pro řadu základních a speciálních kurzů Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU. Těšíme se na setkání s vámi.