O problematice ISO

ISO lnternational Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)

ISO (International Organization for Standardization) je největší světová organizace v oblasti tvorby a publikování mezinárodních standardů. ISO tvoří síť 163 národních standardizačních institucí, každý stát má jednoho člena. Centrální sekretariát organizace sídlí v Ženevě ve Švýcarsku a zajišťuje koordinaci celého systému.

Od roku 1947 do současnosti, ISO publikovalo více než 19 000 mezinárodních standardů v oblastech od zemědělství, přes technické a strojírenské obory až po lékařskou techniku a vývoj nejnovějších informačních technologií.

Jedním s nejrozšířenějším a nejznámějším standardem z oblasti managementu kvality je systém QMS – ISO norma řady 9000