Kurzy

V rámci klíčové aktivity „Školení systémů zajišťování kvality“ jsou školeny odborné kurzy pro zájemce o problematiku řízení jakosti a systémů uvažovaných typů managementu. Školení jsou orientována dle zájmu o jednotlivá témata - moduly, které lze navzájem kombinovat. Kurzy obsahují tématicky nesouvislé bloky, při jejichž definici je vycházeno z požadavků pracovišť, pro která jsou školení pořádána a dle zájmu studentů. Průběh školení je organizován tak, že všichni účastníci projdou 8 hodinovým kurzem s praktickými ukázkami, na závěr kurzu vykonají písemnou zkoušku, na jejímž základě, v případě kladného výsledku, získají osobní certifikát. Certifikát potvrzuje aktuální znalost problematiky QMS, ISMS a ITSM. Certifikát účastníkům výrazně zvýší manažerské dovednosti a přehled o problematice řízení, následně pomůže získat významnější postavení na trhu práce při hledání vlastního uplatnění.

V případě zájmu je možné objednat jednotlivá školení a to na adrese qcom@qcom.cz nebo certline@certline.cz.