Partner a spolupracující instituce

Společnost Q-com spol. s.r.o. poskytuje školení v oblasti systému řízení managementu jakosti, systému managementu bezpečnosti informací, systému managementu IT služeb. Partner disponuje řadou zkušených pracovníků se znalostí předmětné problematiky. V případě zájmu, je možné jednotlivá školení realizovat, a to přímo dle požadavku jednotlivých společností či jednotlivců na stránkách www.qcom.cz nebo na e-mailové adrese: qcom@qcom.cz nebo telefonicky +420 515 551 715.

Společnost CERTLINE, s.r.o. (Certifikační orgán CERTLINE) poskytuje možnost certifikace v rámci systému managementu kvality, systémů řízení bezpečnosti informací a IT služeb. V případě zájmu o provedení auditu či školení je možné nalézt bližší informace na stránkách http://www.certline.cz/index.php?sid=256 nebo na e-mailu certline@certline.cz, případně telefonicky +420 515 551 745.