Napsali o nás

IBA nabízí unikátní kurz o problematice standardů ISO

(Magazín Muni.cz, speciální příloha, červen 2010 - ke stažení zde)

Hlavním cílem projektu Institutu biostatistiky a analýz (IBA) je řešení nízké úrovně znalostí implementace integrovaných systémů managementu ve vazbě na praktickou aplikaci při výuce na vysokých školách v Česku. Projekt OP VK se zaměřuje na provázanost systémů managementu jakosti, managementu bezpečnosti informací a IT služeb. Výstupem projektu je patnáct specializovaných kurzů, které lze přednášet v libovolném pořadí, a vytvářet tak specifi cké studijní programy s teoretickou i praktickou částí. Na ně naváže dvacet auditů úrovně zavedení systémů managementu na vybraných vysokoškolských pracovištích. „Hlavní hodnota projektu spočívá v možnosti získat komplexní informace o systémech managementu, jejich provázanosti, integraci a požadavcích z pohledu mezinárodních norem ISO. Zájemci tak dostanou informace, které jsou v podmínkách České republiky relativně složitě dostupné a především nákladné,“ uvedl řešitel projektu Petr Brabec z Institutu biostatistiky a analýz. Projekt je inovativní tím, že při své realizaci využívá různých možností, které v současnosti nabízejí informační technologie. Počínaje možností zájemců přihlásit se na kurzy on-line na internetu přes moderní a pokročilé metody prezentace, komunikace a možnosti využití různých nástrojů v závislosti na volbě prezenční, distanční nebo kombinované formy výuky. „Absolvent tak získá unikátní přehled o problematice zavádění standardů ISO, bude proškolen a získá certifikát, který mu dává jedinečnou možnost uplatnění na trhu práce,“ dodal Brabec. Mezi cílové skupiny tohoto kurzu patří mimo jiné vedoucí zaměstnanci vysokoškolských zařízení, akademičtí i pedagogičtí pracovníci a další odborný personál a zaměstnanci účelových pracovišť vysokých škol, výzkumných a vývojových center a specializovaných školských zařízení.