Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je řešení nízké úrovně znalosti implementace integrovaných systémů managementu ve vazbě na praktickou aplikaci při výuce na VŠ v ČR, záměrem je tedy pomoci akademickým institucím při výuce, tvorbě, zavádění, realizaci a vyhodnocování systémů zjišťování kvality, systémů bezpečnosti informací a systémů jakosti řízení IT služeb. Projekt se zaměřuje na provázanost systému managementu jakosti (QMS), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS) a systému IT služeb (ITMS).

Řídící, pedagogičtí, odborní pracovníci a studenti jsou v rámci realizace projektu podrobně seznámení se všemi aspekty zavádění, udržování a certifikace systémů, s procesním přístupem k řízení organizací a pochopení úlohy jakosti v rychle se globalizujícím světě a ekonomické integraci zemí EU.

Informace, které budou institucím poskytovány, by měly přispět ke zlepšení řízení, uvědomění si existence standardů a současných chyb a následně napomoci ve zlepšení efektivity, zvýšení zájmu studentů, zlepšení spolupráce pracovišť a následně i lepší komunikaci a zapojení do veřejného sektoru. Zavedení systémů managementu obecně zlepšuje následnou kvalitu řízení pracovišť a zlepšuje procesy řízení. Dojde k vytvoření transparentních struktur, které jsou řízeny jednoduchými principy. Samozřejmostí je zvýšení bezpečnosti, jelikož instituce budou schopny jednoznačně definovat procesy, postupy, metodiky a pro každého zaměstnance se tak stanou standardem práce, který má jednoznačná pravidla.