Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Hlavním cílem projektu je pomoc cílovým skupinám – tj. akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŚ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu. Projekt je plánován v délce trvání 3 roky. Výstupem projektu je 15 specializovaných kurzů provázaných modulovou strukturou do uceleného výukového systému, které mohou být přednášeny v libovolném pořadí a vytvářet tak specifické studijní programy s teoretickou i praktickou částí. V průběhu tříletého trvání tohoto projektu se předpokládá, že bude pracovištím VŠ ČR umožněna účast nejméně v 96 specifických studijních programech. Absolventi studijních programů obdrží certifikát prokazující odbornou způsobilost v teoretické i praktické části s dobou platnosti na 3 roky.