14. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

14. letní škola matematické biologie

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků

11.–12. září 2018


Informační brožura


 

         

 

Letošní letní škola bude zaměřena prakticky tak, aby si studenti jednotlivé metodické přednášky rovnou vyzkoušeli při řešení zadaných úloh s tematickým zaměřením na oblast analýzy klinických dat. Celý program bude sestaven ze čtyř workshopů, kde si studenti v rámci týmů vyzkouší různé možnosti analýzy souboru pacientů s kolorektálním karcinomem – epidemiologické modelování, identifikaci nákladných pacientů, hodnocení dostupnosti skríningového programu – i následnou vizualizaci vlastních výsledků. Součástí letní školy tentokrát nebude studentská soutěž, ale program bude zahrnovat prezentace výsledků jednotlivých týmů a diskuze s vedoucími workshopů nad možnostmi řešení jednotlivých úloh.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
 • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii
 • 2014 – Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách
 • 2015 – Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat
 • 2016 – Národní zdravotnická statistika – metodika, výsledky a jejich prezentace
 • 2017 – Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů