14. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

14. letní škola matematické biologie

Analýza klinických a epidemiologických dat: od přípravy dat až po vizualizaci výsledků

11.–12. září 2018


Informační brožura

Fotogalerie


 

         

 

Letošní letní škola bude zaměřena prakticky tak, aby si studenti jednotlivé metodické přednášky rovnou vyzkoušeli při řešení zadaných úloh s tematickým zaměřením na oblast analýzy klinických dat. Celý program bude sestaven ze čtyř workshopů, kde si studenti v rámci týmů vyzkouší různé možnosti analýzy souboru pacientů s kolorektálním karcinomem – epidemiologické modelování, identifikaci nákladných pacientů, hodnocení dostupnosti skríningového programu – i následnou vizualizaci vlastních výsledků. Součástí letní školy tentokrát nebude studentská soutěž, ale program bude zahrnovat prezentace výsledků jednotlivých týmů a diskuze s vedoucími workshopů nad možnostmi řešení jednotlivých úloh.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
 • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii
 • 2014 – Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách
 • 2015 – Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat
 • 2016 – Národní zdravotnická statistika – metodika, výsledky a jejich prezentace
 • 2017 – Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů