13. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

Studentská soutěž

Studentská soutěž se bude konat v závěrečném bloku programu LŠ. Cílem je ve formě rozšířených abstraktů popsat práci studentů včetně dosažených výsledků. Jednotlivé příspěvky budou poté prezentovány odborné komisi a účastníkům letní školy. Do celkového hodnocení se budou započítávat nejen obsah a kvalita tématu, ale také úroveň zpracování závěrečné prezentace a schopnost studentů reagovat na kladené dotazy.

Požadavky na rozšířený abstrakt:

  • jazyk: český, slovenský, anglický
  • minimální rozsah: 3 normostrany (3 x 1800 znaků včetně mezer)
  • maximální rozsah: nestanoveno
  • struktura: doporučena organizace abstraktu podle IMRAD
  • citační norma: ISO 690 - číselná reference
  • termín pro vložení rozšířeného abstraktu do systému: 13. srpna 2017