13. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

13. letní škola matematické biologie

Zpracování, vizualizace a dolování dat z pohledu rozhodovacích procesů

13.–14. září 2017


Informační brožura

Fotogalerie


 

         

 

Letošní 13. ročník letní školy bude zaměřen na oblast dolování dat z různých informačních zdrojů, jejich efektivní zpracování a následnou vizualizaci na webu. Cílem akce je poskytnout posluchačům komplexní pohled na proces vytěžování informací z datových podkladů a v praxi upozornit na možná úskalí při řešení projektů. Letní škola bude probíhat v moderně vybaveném Univerzitním centru Telč a bude složena z několika tematických bloků v podobě diskusních panelů, edukačního semináře, pracovních workshopů a přednáškových sekcí.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
 • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii
 • 2014 – Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách
 • 2015 – Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat
 • 2016 – Národní zdravotnická statistika – metodika, výsledky a jejich prezentace