12. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

Studentská soutěž

Studentská soutěž se bude konat v závěrečním bloku programu LŠ a její forma a obsah budou specifikovány později.