12. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

Program 12. letní školy matematické biologie

Zodpovědné osoby: Tomáš Pavlík, Jiří Jarkovský, Ondřej Májek

Středa 14. 9. 2016 – dopoledne:

Blok 1: Národní zdravotnický informační systém ČR: principy a význam

09:00–09:15 L. Dušek: Zahájení XII. letní školy
09:15–09:45 L. Dušek, J. Jarkovský: Národní zdravotnický informační systém, jeho význam a klíčové součásti
09:45–10:15 O. Májek: Národní zdravotnický informační systém ČR a mezinárodní zdravotnická statistika

10:15–10:40 Coffee break

10:40–11:10 M. Kurečka, J. Mužík: Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR
11:10–11:40 P. Klika: Nová analytická platforma na ÚZIS ČR aneb rozvoj technologií pro lepší využití dat
11:40–12:00 M. Zvolský, J. Mužík: Statistika zemřelých: principy, produkční proces a výsledky

12:00–13:00 Oběd

Středa 14. 9. 2016 – odpoledne:

Blok 2: Národní zdravotnické registry

13:00–13:30 J. Jarkovský: Data NZIS – výzvy, příležitosti a limitace
13:30–14:00 J. Černek: De-identifikace, pseudonymizace a anonymizace osobních záznamů – problémy a přibližná řešení
14:00–14:20 D. Malúšková: Epidemiologie dětských nádorů
14:20–14:40 O. Májek: Comprehensive Cancer Care Network a její podpora daty NZIS

14:40–15:00 Coffee break

15:00–15:20 Š. Daňková: Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS) a jeho pozice v NZIS
15:20–15:40 J. Jírová: Registry reprodukčního zdraví
15:40–16:00 J. Švancara: Využití registrů NZIS pro hodnocení paliativní péče
16:00–16:20 I. Svobodová: Metodika hodnocení populačního přežití onkologických pacientů

16:20–16:40 Coffee break

16:40–17:00 K. Benešová: Hodnocení opakovaných kardiovaskulárních událostí u pacientů s infarktem myokardu v datech NZIS
17:00–17:20 J. Jarkovský: Psychiatrická péče v datech NRHOSP
17:20–17:40 O. Ngo: Screeningové programy v ČR
17:40–18:00 M. Kučerová, R. Chloupková: Využití prostředí ArcGIS při hodnocení zdravotnických dat

Čtvrtek 15. 9. 2016 – dopoledne:

Blok 3: Informační technologie a ochrana dat v NZIS

08:30–09:00 A. Pokorná: Hodnocení kvality zdravotní péče s využitím zdravotnického informačního systému
09:00–09:20 J. Mužík: Národní onkologický registr ČR – národní stříbro
09:20–09:40 D. Klimeš: Reportovací a vytěžovací nástroje v NZIS
09:40–10:00 M. Komenda: Webové prezentace pod hlavičkou ÚZIS ČR

10:00–10:20 Coffee break

Blok 4: Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG

10:15–10:45 T. Pavlík: Pacientské klasifikační systémy pro monitoring akutní lůžkové péče v ČR
10:45–11:15 M. Zvolský: Primární klasifikace v medicíně a jejich role v klasifikaci pacientů
11:15–11:35 T. Pavlík: Struktura nového klasifikačního systému CZ-DRG
11:35–12:00 M. Uher: Přínos statistického modelování v tvorbě klasifikačního systému CZ-DRG

12:00–13:00 Oběd

Čtvrtek 15. 9. 2016 – odpoledne:

Blok 4: Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG – pokračování

13:00–13:15 M. Zvolský: Klasifikace hospitalizačních procedur v CZ-DRG
13:15–13:30 Z. Bortlíček: Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v urologii
13:30–13:45 M. Hlostová: Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v kardiologii
13:45–14:00 P. Kovalčíková: Ukázka klasifikačního systému CZ-DRG v neonatologii

14:00–14:20 Coffee break

Blok 5: Ekonomické zpravodajství

14:20–14:40 M. Bartůňková: Ekonomické klasifikační systémy pro monitoring spotřebovaných zdrojů
14:40–15:00 O. Májek, M. Bartůňková: Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotnictví
15:00–15:40 M. Bartůňková: Ekonomický benchmarking nemocnic

15:40–16:00 Coffee break

Blok 6: Studentská soutěž

16:00–16:10 T. Pavlík: Zahájení, pravidla a hodnotící komise
16:10–17:30 Studentské prezentace
17:30–17:45 Vyhodnocení výsledků
17:45–18:00 Vyhlášení výsledků

Dýchánek: 18 hodin +