12. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

12. letní škola matematické biologie

Národní zdravotnická statistika – metodika, výsledky a jejich prezentace

14.–15. září 2016


Letošní 12. ročník letní školy se bude věnovat problematice národní zdravotnické statistiky, kterou řeší tým Společného pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU. Letní škola se bude konat v kampusu Masarykovy university v Brně-Bohunicích a jako tradičně bude její součástí i studentská soutěž.

Hlavním východiskem pro národní zdravotnickou statistiku je Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Tento celostátní informační systém je určen ke zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva a činnosti jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce. Do agendy NZIS patří také realizace a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, případně o konkrétních determinantách zdraví.

První den letní školy bude studentům představen NZIS, jeho základní principy a rozsah, od sledování porodnosti, ukazatelů populačního zdraví až po sledování příčin úmrtí občanů České republiky. Dále si ukážeme význam a využitelnost NZIS pro mezinárodní srovnání. Odpoledne se budeme věnovat konkrétním národním zdravotnickým registrům, respektive praktickým aplikacím a analýzám, které budou studentům dokumentovat přínos těchto registrů pro sledování vývoje, příčin a důsledků nejenom závažných onemocnění, včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému.

Druhý den dopoledne se zaměříme na problematiku informačních technologií a ochranu dat v NZIS, která je nedílnou součástí systému zajišťující ochranu před zneužitím citlivých informací. Dále budou zmíněny klasifikační systémy hospitalizačních případů, které jsou mezinárodně využívány pro sledování poskytované akutní lůžkové péče a její následnou úhradu. Na sekci o klasifikačních systémech naváží přednášky o sledování ekonomických souvislostí v NZIS a mezinárodním srovnání výdajů na zdravotnictví. Druhý den letní školy bude zakončen studentskou soutěží.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

 • 2005 – Matematická biologie
 • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
 • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
 • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
 • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
 • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
 • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
 • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
 • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii
 • 2014 – Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách
 • 2015 – Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat