11. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie

11. letní škola matematické biologie

Předzpracování dat v databázových systémech a v systému R, algoritmizace a programovací nástroje pro zpracování dat

16.–18. září 2015

V letošním 11. ročníku letní školy, který se z finančních důvodů bude konat v Kampusu Masarykovy university v Bohunicích, bude kladen důraz na praktická cvičení zpracování reálných "nepředzpracovaných" dat, která vyžadují před analytickým zpracováním řádné pročištění a transformace. To je velmi důležité pro pochopení, zefektivnění a usnadnění práce s těmito daty. Na začátku letní školy bude představen příkladový biomedicínský problém s hypotézami a požadovanými výstupy analýzy a sadou datových souborů pro zpracování. Tyto soubory dat budou použity napříč všemi přednáškami s praktickým procvičením na osobních počítačích účastníků. Podíváme se na dostupné nástroje a varianty řešení zpracování těchto dat různými technikami. U představených technik budou zmíněny taktéž jejich limity a slabá místa. Rozebrány budou možnosti migrace dat mezi softwarovými nástroji nebo možnost jejich integrace.

Čtvrteční odpoledne proběhne soutěž, která bude spočívat ve zpracování typického datového souboru za pomocí probíraných technik. Rozhodovat bude čas a kvalita zpracování ve zvolené technice.

V pátek si pak představíme vybraná řešení úkolu, objasníme a porovnáme studentská řešení ve zvolených technikách a oceníme nejlepší studenty.

Tradice letních škol matematické biologie vznikla v roce 2005, přičemž každý ročník byl zaměřen na jiné téma:

  • 2005 – Matematická biologie
  • 2006 – Prediktivní modelování a ICT v environmentální epidemiologii
  • 2007 – Zpracování a analýza dat o biodiverzitě: od genomické diverzity k e struktuře ekosystémů
  • 2008 – Statistické metody pro genetická a molekulární data
  • 2009 – Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
  • 2010 – Deterministické a stochastické modelování v biologii a medicíně
  • 2011 – Biodiverzita od genetiky po geografii a od matematiky po management
  • 2012 – Od analýzy genomických dat ke klinické aplikaci – příkladové studie
  • 2013 – Stochastické modelování v epidemiologii
  • 2014 – Analýza a zpracování obrazových dat v neurovědách