10. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
10. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

Studentská soutěž

V rámci 10. letní školy proběhne v pátek 12. září dopoledne pod záštitou ředitele Institutu biostatistiky a analýz MU doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., tradiční studentská soutěž o nejlepší příspěvek. Hodnoceny budou příspěvky studentů bakalářského, magisterského a doktorského stupně a obsah přednášky nemusí být spojen s tématem letní školy (obvykle jde o téma, jímž se student zabývá v rámci své bakalářské, diplomové či dizertační práce).

Jak se soutěže zúčastníte? Jednoduše:

  • Uvedete účast v soutěži při registraci
  • Do 20. 7. zašle garantovi letní školy rozšířený abstrakt (viz Pokyny pro autory)
  • V pátek 12. září svou práci odprezentujete v cca 10-15minutovém příspěvku