10. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
10. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

Fotogalerie 10. letní školy matematické biologie

Fotogalerie 10. letní školy matematické biologie
Kaprálův mlýn - přechodné útočiště matematických biologů, biomedicínských inženýrů a neurovědců
Kaprálův mlýn - přechodné útočiště matematických biologů, biomedicínských inženýrů a neurovědců
První účastníci se registrují...
První účastníci se registrují...
Na úvod povinná přednáška o historii a ekotechnologiích Kaprálova mlýna
Na úvod povinná přednáška o historii a ekotechnologiích Kaprálova mlýna
Boty a papuče :-)
Boty a papuče :-)
Posluchači - studenti matematické biologie, biomedicínského inženýrství a neurověd
Posluchači - studenti matematické biologie, biomedicínského inženýrství a neurověd
Tomáš Kašpárek (LF MU) - téma zobrazovací metody v moderní psychiatrii
Tomáš Kašpárek (LF MU) - téma zobrazovací metody v moderní psychiatrii
Daniel Schwarz (IBA MU) - téma základní metody zpracování obrazových dat
Daniel Schwarz (IBA MU) - téma základní metody zpracování obrazových dat
Radovan Jiřík (ÚPT AV) - téma slepá dekonvoluce a zobrazování perfuze krve pomocí MR
Radovan Jiřík (ÚPT AV) - téma slepá dekonvoluce a zobrazování perfuze krve pomocí MR
René Mandl (UMC Utrecht, NL) - téma difúzní zobrazování mozku, traktografie
René Mandl (UMC Utrecht, NL) - téma difúzní zobrazování mozku, traktografie
Začátek speleologická exkurze s Michalem Medkem
Začátek speleologická exkurze s Michalem Medkem
Ivo Říha (FN USA) - téma zobrazovací metody v neurochirurgii
Ivo Říha (FN USA) - téma zobrazovací metody v neurochirurgii
Kaprálův mlýn, aquazorby a za sklem přednáška o zobrazovacích metodách v neurochirurgii
Kaprálův mlýn, aquazorby a za sklem přednáška o zobrazovacích metodách v neurochirurgii
počítačová cvičení s pomocí oblíbeného Matlabu
počítačová cvičení s pomocí oblíbeného Matlabu
Eva Janoušová (IBA MU) - téma redukce dat
Eva Janoušová (IBA MU) - téma redukce dat
počítačová cvičení s pomocí oblíbeného Matlabu
počítačová cvičení s pomocí oblíbeného Matlabu
Jan Kybic (FEL ČVUT) - téma strojové učení
Jan Kybic (FEL ČVUT) - téma strojové učení
Letní škola BiMat 2014
Letní škola BiMat 2014
Giovanni Montana (UK, Londýn) - téma Imaging Genetics
Giovanni Montana (UK, Londýn) - téma Imaging Genetics
Radek Mareček (CEITEC, LF MU) zaujal výkladem o fenoménu DejaVu a jeho možném neurologickém substrátu s přesahem do analýzy obrazových dat
Radek Mareček (CEITEC, LF MU) zaujal výkladem o fenoménu DejaVu a jeho možném neurologickém substrátu s přesahem do analýzy obrazových dat
Odborné debaty v jídelně
Odborné debaty v jídelně
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Společenský večer
Studentská soutěž - Petr Dluhoš (LF)
Studentská soutěž - Petr Dluhoš (LF)
Studentská soutěž - Martin Gajdoš (VUT v Brně)
Studentská soutěž - Martin Gajdoš (VUT v Brně)
Studentská soutěž - Marek Dostál (LF)
Studentská soutěž - Marek Dostál (LF)
Studentská soutěž - Tereza Dufková (PřF)
Studentská soutěž - Tereza Dufková (PřF)
Studentská soutěž - porota debatuje...
Studentská soutěž - porota debatuje...
Studentská soutěž - Kamil Jaroň (PřF)
Studentská soutěž - Kamil Jaroň (PřF)
Společné foto na závěr
Společné foto na závěr
Diplomy pro vítěze studentské soutěže
Diplomy pro vítěze studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Letní škola BiMat 2014
Letní škola BiMat 2014
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Gratulace vítězům studentské soutěže
Závěrečná zdravice
Závěrečná zdravice