9. LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
9. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/28.0043
„Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie“

Interdisciplinární rozvoj studijního oboru Matematická biologie

Program 9. letní školy matematické biologie

Úterý 10. 9.

Příjezd, aklimatizace, volný program

Středa 11. 9.

Úvod do epidemiologie
08:30 – 09:10 Úvod do epidemiologie I (Ondřej Májek, Institut biostatistiky a analýz MU)
09:20 – 10:00 Úvod do epidemiologie II (Ondřej Májek, Institut biostatistiky a analýz MU)
10:00 – 10:20 Kávová přestávka
10:20 – 11:10 Cvičení (Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Institut biostatistiky a analýz MU)
11:20 – 12:00 Veřejné epidemiologické databáze (Jan Mužík, Institut biostatistiky a analýz MU)

12:00 – 14:00 Oběd

Regresní modely
14:00 – 14:50 Regression modelling in epidemiological research (Hynek Pikhart, University College London)
15:00 – 15:50 Case study: Social gradient in cardiovascular mortality in Czech HAPIEE study (Hynek Pikhart, University College London)
15:50 – 16:10 Kávová přestávka
16:10 – 17:30 Cvičení: Social and demographic determinants of cardiovascular morbidity in Health Survey for England (Hynek Pikhart, University College London)

18:00 – 19:00 Večeře

19:30 – 08:30 Společenský večer

Čtvrtek 12. 9.

Modely v analýze přežití
08:30 – 09:20 Úvod do analýzy přežití (Zdeněk Valenta, Ústav informatiky, Akademie věd ČR)
09:30 – 10:00 Cvičení: Modelování přežití po infarktu myokardu (Zdeněk Valenta, Ústav informatiky, Akademie věd ČR)
10:10 – 10:40 Case study: Modelování relativního přežití pacientů s kolorektálním karcinomem (Ondřej Májek, Institut biostatistiky a analýz MU)
10:40 – 11:00 Kávová přestávka
11:00 – 11:40 Matematická reprezentace funkcí v analýze přežití pomocí spojitých procesů (Ondřej Pokora, Ústav matematiky a statistiky)
11:40 – 12:30 Cvičení

12:30 – 14:30 Oběd

Plánování studie
14:30 – 15:10 Problematika odhadu velikosti vzorku I (Pavla Kadlecová, ADDS)
15:20 – 16:00 Problematika odhadu velikosti vzorku II (Pavla Kadlecová, ADDS)
16:00 – 16:30 Kávová přestávka

Studentská soutěž
16:30 – 17:30 Studentská soutěž
17:30 – 18:00 Studentská soutěž – vyhlášení

18:00 – 19:00 Večeře

Pátek 13. 9.

Zajímavosti
09:00 – 09:30 How to design a parametric survival model (Kateřina Opršalová, Ústav matematiky a statistiky, PřF MU)
09:40 – 10:10 Case study: Vícestavové modely v analýze přežití (Denisa Malúšková, Institut biostatistiky a analýz MU)
10:10 – 10:30 Kávová přestávka
10:30 – 11:20 Pravidla správného data managementu (Jaroslav Koča, ADDS)
11:30 – 12:00 Case study: Predikce počtu potenciálních pacientů v onkologii (Tomáš Pavlík, Institut biostatistiky a analýz MU)

12:00 – 13:00 Oběd