SEDMÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
7. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

Studentská soutěž

V rámci 7. letní školy proběhla pod záštitou ředitele Institutu biostatistiky a analýz MU doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., studentská soutěž o nejlepší příspěvek. Soutěž proběhla 17. 9. 2011 dopoledne a příspěvky studentů byly hodnoceny odbornou porotou ve složení:

  • doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D.
  • Mgr. Natália Martínková, Ph.D.
  • Mgr. Klára Komprdová, Ph.D.

Porota přihlížela jak ke kvalitě vystoupení, tak i k úrovni příspěvku ve sborníku. Výsledky nakonec byly následující:

Jméno Název příspěvku Umístění Odměna
Bc. Petr Dluhoš Metaheuristic Optimization Methods for Magnetic Resonance Image Registration 1.místo 5 000 Kč
Bc. Jitka Jirčíková QT Interval Detection in Electrocardiogram Signal 2.místo 4 000 Kč
Bc. Michal Uher Parametric Survival Models 3.místo 3 000 Kč
Bc. Eva Jakubcová Stochastic Modelling of Mortality of Patients with Acute Heart Failure ocenění za aktivní účast  2 000 Kč
Bc. Jiří Moravec  Bayesian Coalescence Analysis of Rabies Virus in China, USA and Europe ocenění za aktivní účast  2 000 Kč