SEDMÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
7. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

Pokyny pro autory

Příspěvky 7. letní školy budou publikovány v tištěném sborníku. Ten bude obsahovat publikované přednášky (články) lektorů a kromě toho i soutěžní rozšířené abstrakty studentů, kteří se přihlásí do studentské soutěže.

Všechny autory (lektory i studenty) prosíme, aby k vytvoření příspěvku použili šablony, které jsou k dispozici ke stažení níže. Lektoři zasílají svůj příspěvek e-mailem Jiřímu Jarkovskému, studenti pak přes formulář při registraci. Publikované přednášky lektorů by měly být v rozsahu 4–12 stran, delší po dohodě.

Soutěžní příspěvky studentů

Příspěvek do sborníku/soutěže zasílá student formou rozšířeného abstraktu vypracovaného v programu MS Word v rozsahu 2–4 stránek ve formátu podle přiložené šablony, v níž text pokynů a doporučení nahradí svým vlastním. Příspěvek pište v anglickém jazyce. Text by měl být strukturovaný na následující části: introduction, methods (materials, patients...), results, conclusion. Prosíme o striktní dodržování předepsaného formátování textu, tabulek, popisků obrázků atd.! Můžete klidně použít i podkapitoly očíslované např. 1.2., 1.3. apod., ale v žádném případě nepřidávejte další formáty, kurzívy, podtrhávání apod. Směřujte tedy prosím svou přirozenou kreativitu k vlastnímu obsahu práce, nikoliv k formátování dokumentu.

Příspěvek zašlete po přihlášení prostřednictvím formuláře v sekci Registrace, a to do 15. 7. 2011.

Šablony