ŠESTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
6. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

Studentská soutěž

V rámci letní školy proběhla pod záštitou ředitele Institutu biostatistiky a analýz MU doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. studentská soutěž o nejlepší příspěvek. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích:

  • Studenti bakalářských programů
  • Studenti magisterských programů

Příspěvky vyhodnotila odborná porota ve složení: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (předseda), prof. Ing. Jiří Holčík, CSc., RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.

Výsledky soutěže

Bakalářský stupeň:
1. Markéta Novotná
2. Anna Gardavská
3. Hana Imrichová

Magisterký stupeň:
1. Simona Littnerová
2. Alena Zoľáková
3. Michaela Bayerlová