ŠESTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
6. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE

Organizace

6. letní škola Matematické biologie je pořádána pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Na organizaci se dále podílejí:

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita
Kamenice 126/3, Brno
http://www.iba.muni.cz

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kamenice 126/3, Brno, Czech Republic
http://www.recetox.muni.cz

Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2, Brno
http://www.math.muni.cz