PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANKETA Za letní školy krásnější

VÝSLEDKY

1)  LŠ MatBiol'09 mi dala: (1) nic, ..., (9) hodně

graf

 

2)  Přispěla LŠ MatBiol'09 k lepšímu pochopení něčeho (pojmů, metod, ...), s čím jste se setkali ve standardní výuce? (ANO/NE)

graf

 

3)  Která přednáška LŠ MatBiol'09 Vám připadla nejužitečnější: 

Úvod o tom, jak si dvě velice blízké oblasti často nerozumějí 1
Vzorkování 1
Lineární systémy a modely časových řad 4
Predikce 3
Korelace 2
Metody analýzy 3-D obrazů z MRI 2
Využití metod analýzy obrazů v oftalmologii 6
celý 1. den 1
celý 2. den 1
všechno 1

 

4)  Která přednáška LŠ MatBiol'09 Vám připadla nejzajímavější: 

Lineární systémy a modely časových řad 1
Predikce 1
Korelace 1
Metody analýzy 3-D obrazů z MRI 1
Využití metod analýzy obrazů v oftalmologii 16
Modelování a analýza signálů v perfúzním zobrazení 2
Modelování soft systémů 1
Studentská soutěž 1

 

5)  Skladbu programu doporučuji oproti LŠ MatBiol'09:

graf

Jinak:

  • zahrnout praktické ověření přednášené látky
  • větší variabilita témat
  • zkrátit přednášky

6)  Účast na dřívějších LŠ MatBiol s uvedením pořadí, podle toho jak zaujaly (nejlepší první):

5-3-4-2-1;
5-1-4-2;
4-2-5-3;
5-4-2;
4-5-3 (dvakrát);
3-4-5; 
2-4-1;
5-4;
5-4 (stejné zaujetí);
4-5 (třikrát);
3-4;
zbytek byl poprvé

 

7)  Preference jazyka letní školy 

graf

 

8) Termín

návrhy změn:

graf

 

9)  Místo konání:

graf