PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Studentská soutěž

Soutěž studentů na 5. Letní škole Matematické biologie proběhla pod záštitou ředitele Institutu biostatistiky a analýz MU doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., jenž vypsal odměny za nejlepší příspěvky v každé z těchto kategorií:

  • studenti bakalářských programů,
  • studenti magisterských programů.

Soutěžní příspěvek studenta sestával ze dvou částí: 1. rozšířený abstrakt příspěvku do sborníku, 2. elektronický poster.

Soutěž proběhla během sobotního dopoledne 23.5.2009. Soutěžící studenti dostali krátký časový prostor pro představení svého příspěvku s cílem vyvolat co nejintenzivnější diskuzi se svými kolegy-studenty a učiteli. Studentské soutěžní příspěvky a jejich vystoupení byly hodnoceny odbornou porotou, která pracovala ve složení: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (chairman), prof. Ing. Jiří Holčík, CSc., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. a Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Při svém hodnocení brala porota v úvahu i poradní hlas studentů, který vyjádřili prostřednictvím anketních lístků.

Vyhodnocení soutěže:

Bc. Michaela Cvanová Rekonstrukce haplotypů genů STAT6 a ADAM33 stochastickými metodami 1. místo v kategorii "magistr" 5000,- Kč
Bc. Eva Janoušová Automatická klasifikace MR obrazových dat pacientů se schizofrenií 2. místo v kategorii "magistr" 5000,- Kč
Bc. Ivana Ihnatová Metódy meta-analýzy microarray experimentov 3. místo v kategorii "magistr" 2000,- Kč
Michaela Bayerlová Ko-evolúcia Arenavírusov a ich hostiteľov 1. místo v kategorii "bakalář" 5000,- Kč
Jana Svačinová Časově-frekvenční transformace odezvy kardiovaskulárního systému na podráždění 2. místo v kategorii "bakalář" 4000,- Kč
Hana Švihálková Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů 3. místo v kategorii "bakalář" 3000,- Kč
Anna Svobodová Modelování distribuce a osudu perzistentních organických polutantů ve vegetaci ocenění za aktivní účast v soutěži 2000,- Kč
Marie Švomová Kritická validace modelů využívaných k odhadu glomerulární filtrace s ohledem na jejich využitelnost ocenění za aktivní účast v soutěži 2000,- Kč
Tereza Kalábová Výběr příznaků pro klasifikaci jedinců řádu třásnokřídlí ocenění za aktivní účast v soutěži 2000,- Kč