PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Program

Čt 21. května 2009

 8.00 – 8:15	zahájení 5. letní školy Matematické biologie

Mezidruhová komunikace aneb jak rozumět některým pojmům

 8:15 – 9:00	Úvod o tom, jak si dvě velice blízké oblasti často nerozumějí 
		prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (IBA MU)
 9:00 – 9:15	přestávka
 9:15 – 10:45	Vzorkování 
		prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
10:45 – 11:00	přestávka
11:00 – 12:30	Lineární systémy a modely časových řad 
		Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA MU)
12:30 – 14:00	oběd
14:00 – 15:30	Predikce
		Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., prof. Ing. Jiří Holčík, CSc., 
		RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D., Mgr. Klára Kubošová (IBA MU)
15:30 – 15:45	přestávka
15:45 – 17:00	Korelace 
		prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. (IBA MU)

Pá 22. května 2009

Aplikace

Prezentace prací z oblasti zpracování jednorozměrných či mnohorozměrných biomedicínských dat 
využívajících výhod deterministicky i statisticky orientovaných postupů.

 8:00 – 9:30	Metody analýzy 3-D obrazů z magnetické rezonance v neuropsychiatrickém výzkumu 
		Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (IBA MU)
 9:30 – 9:45	přestávka
 9:45 – 11:15	Využití metod analýzy obrazů v oftalmologii
        Ing. Radim Kolář, Ph.D. (ÚBMI FEKT VUT v Brně) 		
 11:15 – 12:30	oběd
 12:30 – 14:00	Modelování a analýza signálů v perfúzním zobrazení
 		Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (ÚBMI FEKT VUT v Brně) 
 14:00 – 14:15	přestávka
 14:15 – 15:45	Modelování soft systémů 
 		prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (IBA MU)
 16:00 -	podvečerní a večerní RAUT na v prostranství před výtahy

So 23. května 2009

Studentská soutěž

 8:00 – 10:00	prezentace studentských prací
 10:00 – 10:15	přestávka
 10:15 – 11:45	diskuze ke studentským pracem
 11:45 – 12:00	zasedání poroty
 12:00		vyhlášení výsledků studentské soutěže a ukončení LŠ, včetně udělení zápočtů

Změna v programu vyhrazena.