PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Organizace

5. letní škola Matematické biologie je pořádána pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Na organizaci se dále podílejí:

Institut biostatistiky a analýz, Masarykova Univerzita
Kamenice 126/3, Brno
http://www.iba.muni.cz

Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kamenice 126/3, Brno, Czech Republic
http://www.recetox.muni.cz

Ústav biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Kolejní 4, Brno
http://www.dbme.feec.vutbr.cz

Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2, Brno
http://www.math.muni.cz