PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Instrukce pro autory

Rozšířený abstrakt příspěvku představuje shrnutí studentovy práce do textu v rozsahu 1 A4. Text je strukturovaný na tyto části: název, autoři, shrnutí, úvod, metody, výsledky, diskuze a závěr. Rozšířený abstrakt zpracujte podle přiložené šablony v MS Word. Dodržte předepsané styly.

Elektronický poster příspěvku představuje možnost ztvárnit svou práci jasnou, přehlednou a samovysvětlující formou s využitím schémat, obrázků a grafů a minima textu. Elektronický poster zpracujte v MS PowerPoint. Předepsaný rozsah je 2 (slovy „dva“) snímky. Využijte přiložený příklad elektronického posteru pro inspiraci, ovšem svůj poster zpracujte dle svého grafického jemnocitu.