PÁTÁ LETNÍ ŠKOLA Matematické biologie
5. letní škola Matematické biologie
je podporována projektem
ESF č. CZ.1.07/2.2.00/07.0318
„VÍCEOBOROVÁ INOVACE STUDIA MATEMATICKÉ BIOLOGIE“

EU ESF
MŠMT
OP
MU
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5. letní škola Matematické biologie

Analýza klinických a biomedicínských dat v mezioborovém pojetí
21.5.-23.5.2009

Při analýze a zpracování biomedicínských dat bývají použity různé přístupy – většinou vycházejí z principů stochastické analýzy, příp. z teorie signálů a systémů. Přestože obě tyto dílčí teoretické discipliny často slouží téměř témuž účelu, vytvořily si různou terminologii pro tytéž nebo podobné skutečnosti a naopak v různých situacích používají stejné pojmy pro vyjádření různých situací. Odborníci, kteří pracují v té či oné oblasti zpracování dat, zpravidla necítí nutnost zabývat se možnostmi, které nabízí oblast druhá. Cílem tohoto odborného setkání je proto pokusit se vytvořit alespoň dílčí mosty mezi oběma analytickými přístupy, které mohou odborníkům, stávajícím i budoucím, pracujícím v oblasti analýzy biomedicínských dat, rozšířit obzor a obohatit je o nové možnosti analýz.

Letní školy Matematické biologie

Matematická biologie je moderní studijní obor na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity zaměřený na výpočetní analýzu biologických a medicínský dat. Obor vzniknul s cílem vychovávat odborníky schopné rozpoznat biologickou i matematickou podstatu problémů generovaných na poli současné vědy i trhu. Oblast zájmu matematických biologů je velmi široká, sahající na jedné straně od molekulární biologie až po společenstva organismů a ekosystémy a na druhé straně od čisté abstraktní matematiky až po aplikované programování. Proto Institut biostatistiky a analýz MU, tj. pracoviště garantující tento obor, inicioval a udržuje tradici neformálních letních škol zaměřených vždy na jedno vybrané téma Matematické biologie. V minulých letech proběhly tyto letní školy: