Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Institut biostatistiky a analýz

Rada pro Informační Technologie v Medicíně
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Úvod

Rada pro informační technologie v medicíně (RITM) byla zřízena při Kolegiu děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MU) v roce 2003. Základním smyslem existence RITM je zajištění rozvoje LF MU v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií (ICT). RITM pracuje jako volné sdružení odborníků, většinou řešitelů významných projektů souvisejících s aplikacemi ICT ve výuce klinických oborů.

RITM schéma