Výzkum a projektyOdborné weby a portály

Odborné weby a portály Atlas of Haematological Cytology

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

On-line atlas hematologické morfologie s flowcytometrickými, cytogenetickými a molekulárně genetickými nálezy.


On-line výukový atlas hematologické morfologie (s přihlédnutím k nejnovější klasifikaci WHO z roku 2016) vyvíjí a průběžně doplňuje Česká leukemická skupina – pro život (CELL), přední česká pracovní skupina v oblasti leukémií a podpůrné péče.

Webovou prezentaci realizoval IBA LF MU.

  • Odborná garance: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno)
  • Citace: Mayer J., Červinek D. Atlas of Haematological Cytology [online]. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 2016. Dostupný z WWW: http://www.leukemia-cell.org/atlas.
  • Podpora: vzdělávací grant od Novartis Oncology
  • Partneři: hematoonkologická centra v České republice
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu
Atlas of Hematological Cytology – with flowcytometry, cytogenetic, and molecular biology findings

URL URL: http://www.leukemia-cell.org/atlas


Zpět