Výzkum a projektyOdborné weby a portály

Odborné weby a portály GMP Data Warehouse

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Zadavatel Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.


Informační systém zahrnuje tři hlavní položky:

Hlavním cílem GMP DWH je dlouhodobě poskytovat věrohodné informace o globálních koncentracích POPs, podporovat monitorovací aktivity a nabídnout nástroje pro sběr, uchování, management, srovnání, analýzu a hodnocení dat o POPs z různých mezinárodních i národních monitorovacích programů.

Informační systém GMP Data Warehouse vznikl na Masarykově univerzitě ve spolupráci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a Institutu biostatistiky a analýz (IBA).

GMP Data Warehouse: podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

URL URL: http://www.pops-gmp.org


Zpět