Výzkum a projektyOdborné weby a portály

Odborné weby a portály

Velmi vzácné hematoonkologické diagnózy

Start projektu Start projektu: 2014

Informační portál velmi vzácných hematologických a onkologických onemocnění, jehož součástí je registr pacientů s diagnózou velmi vzácných hematoonkologických onemocnění – histiocytózy, mastocytózy, Castlemanova choroba, kožní projevy monoklonálních gamapatií, vaskulopatie.

GMP Data Warehouse

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Zadavatel Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

GENASIS

Start projektu Start projektu: 2010

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

Start projektu Start projektu: 2007

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.

NOP On-line

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Start projektu Start projektu: 1999

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.