Výzkum a projektyOdborné weby a portály

Odborné weby a portály

Czech Childhood Cancer Information System

Start projektu Start projektu: 2019

Jedním z hlavních cílů portálu „Czech Childhood Cancer Information System“ je na základě dostupných datových zdrojů informovat odbornou veřejnost o onkologických onemocnění dětského věku a podpořit vzdělávání v této oblasti. Cílovou skupinu tvoří především pediatři, nespecializovaná dětská oddělení zdravotnických zařízení a vědečtí pracovníci, ale i občanské iniciativy sdružující pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Datová a informační základna hodnocení objemu a kvality péče v městských nemocnicích

Start projektu Start projektu: 2018

Zadavatel Zadavatel: Magistrát města Brna

Základním cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení péče v Úrazové nemocnici v Brně a v Nemocnici Milosrdných bratří.

EDUportfolio

Start projektu Start projektu: 2018

EDUportfolio se zabývá tvorbou inovativního, pokročilého a dynamičtějšího systému, který usnadňuje učitelům výuku a studentům učení. Díky tomu si studenti snadněji osvojí znalosti a dovednosti, které budou potřebovat v každodenní praxi.

TA ČR STARFOS

Start projektu Start projektu: 2018

Zadavatel Zadavatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

TA ČR STARFOS je fulltextový vyhledávač vyhledávající nad projekty z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly podpořeny z veřejných prostředků České republiky.

ZDRAWEB

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Zdravotně informační web určený především pro laickou veřejnost.

SIMUportfolio

Start projektu Start projektu: 2017

SIMUportfolio je inovativní on-line platforma, která si klade za cíl poskytnout na jednom místě všechny relevantní a garantované informace pro výuku mediků tak, aby byla usnadněna jejich celková orientace ve studiu. V konečném důsledku by používání této platformy mělo vést ke zkvalitnění osvojených znalostí a dovedností studentů pro následnou praxi.

Atlas of Haematological Cytology

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

On-line atlas hematologické morfologie s flowcytometrickými, cytogenetickými a molekulárně genetickými nálezy.

Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)

Start projektu Start projektu: 2017

Zadavatel Zadavatel: Asociace klinických logopedů České republiky (AKL ČR)

Webová prezentace českého sdružení klinických logopedů a logopedů pracujících ve zdravotnictví.

Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

Start projektu Start projektu: 2016

Zadavatel Zadavatel: Česká leukemická skupina – pro život (CELL)

Webová prezentace nezávislé dobrovolné iniciativy různých pracovníků zabývajících se problematikou leukemií.

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Start projektu Start projektu: 2016

Zadavatel Zadavatel: Masarykova univerzita

Projekt zaměřený na zabezpečení infrastrukturních a materiálně technických potřeb strategických aktivit realizovaných v rámci komplementárního ESF projektu MUNI 4.0.

CELSPAC – Central European Longitudinal Study of Parents and Children

Start projektu Start projektu: 2015

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Studie CELSPAC (Středoevropská dlouhodobá studie rodičů a dětí / Central European Longitudinal Study of Parents and Children) je unikátní výzkum, který zkoumá faktory ovlivňující zdraví člověka.

Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)

Start projektu Start projektu: 2015

Zadavatel Zadavatel: Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP)

Webová prezentace České skupiny pro Ph-myeloproliferativní onemocnění (CZEMP).

Matematická biologie: e-learningová učebnice

Start projektu Start projektu: 2015

Elektronické výukové materiály přispívají k dalšímu zkvalitnění výuky oboru Matematická biologie. Tyto materiály byly vytvořeny ve vzájemné spolupráci Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) a Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (ÚMS PřF MU).

Velmi vzácné hematoonkologické diagnózy

Start projektu Start projektu: 2014

Zadavatel Zadavatel: Interní hematologická a onkologická klinika Fakultní nemocnice Brno

Informační portál velmi vzácných hematologických a onkologických onemocnění, jehož součástí je registr pacientů s diagnózou velmi vzácných hematoonkologických onemocnění – histiocytózy, mastocytózy, Castlemanova choroba, kožní projevy monoklonálních gamapatií, vaskulopatie.

České centrum Evidence-Based Healthcare: Centrum excelence Joanna Briggs Institute

Start projektu Start projektu: 2013

České centrum Evidence-Based Healthcare se zaměřuje na tvorbu systematických review (SR). Ve spolupráci se zahraničními partnery se podílí na rozvoji metodik ke tvorbě vyšší úrovně SR (mixed-methods SR, umbrella SR, diagnostic accuracy SR, expert opinion SR).

GMP Data Warehouse

Doba řešení Doba řešení: 2013–2015

Zadavatel Zadavatel: Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Informační systém GMP Data Warehouse byl vybudován jako podpůrný nástroj pro hodnocení efektivity Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech.

GENASIS

Start projektu Start projektu: 2010

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

GENASIS (Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

AKUTNE.CZ: výukový a publikační portál zaměřený na akutní medicínu

Start projektu Start projektu: 2007

Zadavatel Zadavatel: Klinika dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno

Internetový portál zaměřený na interaktivní výuku akutní medicíny.

NOP On-line

Start projektu Start projektu: 2006

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Projekt založený na vývoji webového portálu obsahujícího detailní informace o onkologické péči poskytované v České republice, o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence a o projektech onkologického výzkumu.

SVOD: Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR

Start projektu Start projektu: 1999

Zadavatel Zadavatel: Česká onkologická společnost ČLS JEP

Vědeckovýzkumný projekt založený na vývoji webového portálu o epidemiologii nádorů v České republice. Primárně je motivován snahou zpřístupnit tato reprezentativní a velmi cenná data širokému spektru uživatelů a zájemců v nejen ČR, ale i v zahraničí.

ELSPAC – European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood

Doba řešení Doba řešení: 1991–2011

Zadavatel Zadavatel: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX)

Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) byla prospektivní longitudinální studie, kterou v 80. letech 20. století iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) v šesti evropských zemích. V České republice sledovala tato studie 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě od těhotenství matky do dospělosti.