Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA WAVES – Widening Access to Virtual Educational Scenarios

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Schwarz Daniel

Doba řešení Doba řešení: 2016–2018

Projekt WAVES se zabývá oblastí virtuálních klinických scénářů a simulací, souhrnně nazývanou scenario-based learning (SBL).


Projekt kombinuje zázemí akademické i „herní“ a zpřístupňuje tak SBL širokému spektru profesí. Znamená také možnost zahrnout SBL přímo do výukových platforem a masivních online otevřených kurzů. Oproti klasickým přístupům v učení, kdy je kladen důraz zejména na znalosti, je zde podpořen rozvoj praktických dovedností, kompetence a zkušeností.

  • Podpora: Erasmus+, 562463-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-, Widening Access to Virtual Educational Scenarios (WAVES)
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu WAVES
WAVES – Widening Access to Virtual Educational Scenarios

URL URL: http://www.wavesnetwork.eu


Zpět