Výzkum a projektyPřehled všech projektů

Přehled všech projektů řešených na IBA Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

Hlavní řešitel Hlavní řešitel: Brabec Petr

Doba řešení Doba řešení: 2009–2012

Hlavním cílem projektu je pomoc akademickým institucím, jednotlivým interním útvarům a samostatným pracovištím VŠ v ČR jakož i vlastním pedagogickým odborným pracovníkům a studentům při získání teoretických a praktických znalostí v oblastech implementace procesního přístupu integrovaných systémů managementu.


Projekt „Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb“ realizuje Masarykova univerzita, pracoviště Institut biostatistiky a analýz (IBA) spolu s partnerem projektu – poradenskou a konzultační společností Q-COM, spol. s r.o. (Q-COM) se sídlem v Brně.

Výstupem projektu je 15 specializovaných kurzů provázaných modulovou strukturou do uceleného výukového systému, které mohou být přednášeny v libovolném pořadí a vytvářet tak specifické studijní programy s teoretickou i praktickou částí. V průběhu tříletého trvání tohoto projektu se předpokládá, že bude pracovištím VŠ ČR umožněna účast nejméně v 96 specifických studijních programech. Absolventi studijních programů obdrží certifikát prokazující odbornou způsobilost v teoretické i praktické části s dobou platnosti na 3 roky.

  • Podpora: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK): Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb (CZ.1.07/2.2.00/07.0012)
  • Partneři: Q-COM, s.r.o.
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace najdete na www stránkách projektu
Terciární vzdělávání managementu kvality a IT služeb

URL URL: http://www.iba.muni.cz/terciarni-vzdelavani


Zpět